IGŁOTERAPIA SUCHA W UJĘCIU KLINICZNYM – AKUPUNKTURA MEDYCZNA

PEŁNA NAZWA KURSU:
KURS IGŁOTERAPII SUCHEJ W UJĘCIU KLINICZNYM

Instruktor i autor:  dr hab. n. o zdr. Elżbieta Skorupska

Adresaci: dyplomowani fizjoterapeuci (technik, licencjat, magister) i lekarze, osteopaci,
Szkolenie dla osób chcących rozpocząć przygodę z igłoterapią oraz dla osób pragnących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu dry needling.

Ilość godzin: 70 godzin (3 moduły w schemacie: 3 dni, 2 dni, 2 dni)

Terminy poszczególnych modułów (zapisz się):

   • 29.11-01.12.2019 r. – moduł I
   • 08-09.02.2020 r. – moduł II
   • 21-22.03.2020 r. – moduł III

„Czy wiesz, że terapia suchą igłą to praca z siecią punktów spustowych?”

„Czy wiesz, że kolejność igłowania punktów spustowych ma znaczenie?”

„Czy wiesz, że istnieją „ścieżki bólowe powiązanych punktów spustowych” dedykowane konkretnemu rozpoznaniu klinicznemu?”

„Czy wiesz, kiedy zastosować igłę w odniesieniu do innych metod terapii manualnej, jak je łączyć, w jakiej kolejności oraz kiedy niektóre połączenia nie mają sensu?”

Na szkoleniu nauczysz się (umiejętności):

 • posługiwania się precyzyjną techniką igłowania punktu spustowego, potwierdzoną wywołaniem reakcji drżeniowej pęczka włókien mięśniowych
 • strategii planowania suchej igły w odniesieniu do innych technik z zakresu terapii manualnej (stawowa, powięziowa, dermostymulacja);
 • stosowania suchej igły w oparciu o zależności pomiędzy powiązanymi punktami spustowymi;
 • planowania i wykonania terapii zgodnie z zasadami stosowania suchej igły oraz znaczeniem sieci punktów spustowych w terapii;
 • oceny zasadności zastosowania „suchej igły” w danej jednostce klinicznej z umiejętnością przewidywania efektów terapii;
 • indywidualnych wzorców oraz objawów towarzyszących każdemu punktowi w sieci, nie uwidocznionych na mapach wzorców bólu J Travell;
 • różnicowania zaburzeń powięziowych od zaburzeń mięśniowych oraz skórnych;
 • zastosowania suchej igły w odniesieniu do wyników diagnostyki różnicowej podtypów bólu przewlekłego (ból neuropatyczny, ból zależny od centralnej sensytyzacji, ból receptorowy, ból wisceralny);
 • prawidłowej diagnostyki palpacyjnej mięśni w odniesieniu do kryteriów diagnostycznych punktów spustowych;
 • anatomii przestrzennej dla każdego igłowanego punktu spustowego (warstwy mięśni, unaczynienie, unerwienie);
 • oceny konieczności połączenia suchej igły z technikami manualnymi punktu spustowego tzw. „fast and slow responder”;
 • wykonywania metody w sposób bezpieczny, tzn. zgodnie z zasadami stosowania suchej igły, zgodnie ze wskazaniami /przeciwwskazaniami;
 • umiejętności lokalizacji miejsc, w których precyzyjne wykonanie techniki zapobiega powikłaniom;
 • grup mięśniowych w koncepcji Travell, które powinny być igłowanie dopiero po uzyskaniu doświadczenia;

Na szkoleniu poznasz (wiedza):

 • koncepcję bólu mięśniowo-powięziowego ze wskazaniem założeń teoretycznych, które decydują o zasadności zastosowania igły lub jej skuteczności.
 • różnice pomiędzy zaburzeniem w obrębie powięzi a zaburzeniem mięśnia
 • różnicowanie bólu przewlekłego (nowa jednostka chorobowa, wpisana w maju 2019 r. do ICD) według podziału na podtypy bólu modyfikowalne za pomocą technik fizjoterapeutycznych (np. centralna sensytyzacja modyfikowalna za pomocą terapii punktów spustowych czy ból neuropatyczny, w którym terapia aktywnych punktów spustowych nie przynosi efektu pomimo ich prawidłowej diagnostyki)
 • wzorce bólu przeniesionego z różnych struktur (Travell, Kellgren, McCall itd.)
 • krótkie wprowadzenie do diagnostyki różnicowej np. punkty spustowe vs punkty tkliwe w diagnostyce fibromialgii itp., wyjaśnienie kiedy terapia punktów spustowych ma sens u chorych z fibromialgią
 • wyniki aktualnych prac badawczych w kontekście ich znaczenia dla działań terapeutycznych.
 • autorskie wyniki badań obiektywizujących efekty terapeutyczne suchej igły

Film prezentuje zmiany powstałe na skutek zastosowania igłoterapii.  Zmiany naczyniowe nałożyły się obszar odczuwanego bólu.

 • zasady korzystania z podręcznika oraz strony internetowej podczas diagnostyki badanego pod kątem znaczenia klinicznego bólu przeniesionego

 

PROGRAM:

 • Moduł I (3 dni: pt-niedz/28 godz.) – podstawy teoretyczne bólu mięśniowo-powięziowego, nauka poprawnej techniki igłowania. Omówienie wszystkich powiązanych/zależnych od siebie punktów spustowych tzw. „sieci”, które mogą powodować bóle dolnego odcinka kręgosłupa oraz ból promieniujący do kończyny dolnej (rwa kulszowa, syndrom stawu krzyżowo-biodrowego). Wyjaśnienie czym tak naprawdę jest rwa gruszkowa.

 • Moduł II (2 dni: sob-niedz/21 godz.) – powtórka techniczna; omówienie sieci punktów powiązanych z najczęściej występującymi tendinopatiami: zespól bolesnego barku, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, tendinopatia ścięgna Achillesa; „ból w okolicy stawu kolanowego” oraz shin splints.

 • Moduł III (2 dni: sob-niedz/21 godz.)  – powtórka techniczna; omówienie sieci punktów powodujących bóle szyi i głowy oraz bóle twarzoczaszki; technika igłowania mięśni odpowiedzialnych za ten typ bólu. Powtórka techniczna z omawianych podczas szkolenia mięśni wg potrzeb.

CO WYROŻNIA TO SZKOLENIE SPOMIĘDZY INNYCH DOSTĘPNYCH NA RYNKU:

Proponowany kurs w ujęciu klinicznym łączy bezpieczeństwo stosowania modelu szwajcarskiego opracowanego przez Simons Academy® oraz różnorodność technik modelu hiszpańskiego (prof. Orlando Mayoral del Moral) bazującego na koncepcji dr J. Travell. W efekcie, kursant od razu po zakończonej pierwszej części szkolenia, będzie mógł w pełni poprawnie i optymalnie wdrożyć nowopoznaną technikę do pracy z pacjentem w omawianej jednostce chorobowej. W szkoleniu pominięto wyłącznie te grupy mięśniowe, które mają znikome znaczenie kliniczne lub występują bardzo, bardzo rzadko podczas codziennej praktyki w gabinecie (koncepcja J. Travel opublikowana w latach 80-tych ubiegłego stulecia została już częściowo wyparta/uzupełniona przez inne modele terapeutyczne i osiągniecia naukowe m.in przez odkrycie znaczenia łańcuchów powięziowych)

OD AUTORA:
Dlaczego taka idea struktury kursu?

„Organizacja kursu z podziałem na część wstępną wraz z techniką igłowania oraz część kliniczną uwzględniającą konkretną jednostkę chorobową ma swoje uzasadnienie w doświadczeniu autora. Ukończenie pełnego kursu suchej igły, gdzie wyjaśniane zostały zasady prawidłowego igłowania oraz technika wykonania dla każdego mięśnia, zrodziły w odczuciu autora wiele frustrujących wątpliwości i pytań. Kiedy mam stosować tę technikę? Czy naprawdę igłowanie ma uzasadnienie u każdego pacjenta, u którego znajdę punkt spustowy? Czy kolejność igłowania konkretnych mięśni ma znaczenie? Czy mam stosować igłę przed, po czy zamiast innych technik? Dlaczego niektóre mięśnie igłowałam tylko na kursie, bo w praktyce okazuje się, że mają małe znaczenie? Dlaczego zrozumienie bólu mięśniowo-powięziowego i pewność wykonania skutecznej i zasadnej „suchej igły” mam dopiero po przejściu 3 edycji kursu i wgryzieniu się w dwutomowy podręcznik J. Travell i D. Simons’a?

Wszystkie te pytania, praktyka kliniczna oraz praca naukowa nad zrozumieniem „rwy kulszowej” w okresie przewlekłym zaowocowały koncepcją kursu, który od razu, skutecznie można włączyć do codziennej praktyki, a kontynuacja kursu to zastosowanie suchej igły w kolejnych jednostkach chorobowych. Dzięki temu uczestnik zapoznaje się nie tylko z techniką wykonania, ale i z zasadnością jej stosowania oraz pozwala już po pierwszym module być w stanie odpowiedzieć sobie na pytania: Czy kontynuacja kursu ma sens, czy ta technika mnie przekonuje?”

 

Cena:  3200 zł*,**
*opłata rezerwacyjna 500 zł płatna w przeciągu 7 dni od zgłoszenia, pozostała część kwoty płatna do 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu

Cena szkolenia zawiera:

   • materiały szkoleniowe
   • przerwy kawowe
   • opłatę za przystąpienie do egzaminu końcowego (po 3 module)

Informacje o instruktorze i autorze:

 Dr hab. n. o zdr. Elżbieta Skorupska p.o. kierownika Zakładu Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Autorka zgłoszenia patentowego dot. diagnozowania bólu mięśniowo-powięziowego przy zastosowaniu kamery termowizyjnej, nagrodzonego na międzynarodowych konkursach nowych technologii.

Ukończone szkolenia (związane z metodą):

 • 2010 – kurs David Simons Academy Dry needling of Myofascial Trigger Points; prowadzący: Christian Gröbl
 • 2011 – powtórzenie kursu David Simons Academy: Dry needling of Myofascial Trigger Points; prowadzący: Christian Gröbl
 • 2011 oraz 2012 – miesięczny staż w zakresie dry needling– Physicial Therapy Unit Hospital Provincial de Toledo, Spain u Prezydenta International Myopain Society.
 • 2012 – studia podyplomowe terapii bólu mięśniowo-powięziowego i fibromialgii. Uniwersytet Castilla La-Mancha Hiszpania; prowadzący: Orlando Mayoral del Moral).

Publikacje (wybrane dot. rwy kulszowej i punktów spustowych):