Kurs PNF rozwijający

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon kontaktowy*

Data urodzenia (rrrr-mm-dd)*

Data rozpoczęcia wybranego szkolenia (rrrr-mm-dd)*

Zawód

Stopień naukowy

Ukończona uczelnia

Adres zameldowania

Adres do korespondencji*

Proszę o wystawienie faktury

Dane do faktury

Zobowiązuję się do przesłania drogą elektroniczną (e-mail: remedium.piotrowska@gmail.com) potwierdzenia posiadanego wykształcenia oraz ukończenia modułu podstawowego koncepcji PNF*

Zapoznałam/em się z regulaminem organizacji szkoleń i akceptuję jego warunki*

* pola wymagane

Regulamin organizacji szkoleń

Przesłanie niniejszego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych wyłącznie przez firmę Remedium Sylwia E. Piotrowska-Brudnicka. Dane są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/