Kurs Terapii Manualnej

PEŁNA NAZWA:
KURS TERAPII MANUALNEJ W KONCEPCJI OSTEOPATYCZNEJ – Diagnostyka różnicowa i leczenie

Wykładowcy:
dr n. med. Marian Majchrzycki D.O.
mgr Marcin Hoffmann D.O.
mgr Włodzimierz Ciepała D.O.

Adresaci: technicy masażu, studenci fizjoterapii i osteopaci, terapeuci manualni, fizjoterapeuci, rehabilitanci, osteopaci, lekarze
Cena: 999 zł/moduł*,**/
Uwaga: nowa edycja, ruszającja od września, 1350 zł/moduł
*opłata rezerwacyjna 200 zł, pozostała część kwoty płatna do 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu)
Miasto: Poznań

Najbliższe terminy:
– 18-20 września 2020 r. – Osteopatyczne manipulacje trzewno–stawowe rejonu lędźwiowego i miednicy) (zapisz się) polecany jako kurs uzupełniający
– 18-20 września 2020 r. – moduł (zapisz się)
– 23-25 października 2020 r. – moduł 3 (zapisz się)
– 04-06 grudnia 2020 r. – moduł 4 (zapisz się)
– 26-28 lutego 2021 r. – moduł (zapisz się)
– 07-09 maja 2021 r. – moduł (zapisz się)
Szkolenie prowadzone jest w trybie weekendowym, tzn. rozpoczyna się w piątek ok. godz. 12:00, kończy się w niedzielę  ok. godz. 13:30 (w zależności od modułu i realizacji programu).

Pełny terminarz RemediuM SE.P

Terapia manualna to metoda diagnozowania i leczenia dysfunkcji (utraty ruchomości) w obrębie tkanek miękkich, stawów oraz narządów wewnętrznych ludzkiego ciała. W terapii wykorzystywane są techniki manualne (np. manipulacje, mobilizacje, techniki powięziowo-mięśniowe) wpływające na system mięśniowo- powięziowy, nerwowy, naczyniowy i trzewny.

🎬Kurs Terapii Manualnej okiem kamery:🎬
http://www.youtube.com/watch?v=uHcw7Tc-P7Y

Kurs podzielony jest na 5 modułów, w sumie 120 godzin. Po zdanym egzaminie klinicznym, uczestnik otrzymuje dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Każdy z modułów zawiera w sobie następujące elementy:
1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca
Ma na celu znalezienie przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowanie pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu. Znajomość diagnostyki sprawia, że terapeuta staje się bardziej świadomy i odpowiedzialny w leczeniu Pacjenta, poznaje swoje ograniczenia i możliwości terapeutyczne. Klasyfikuje Pacjenta do terapii manualnej podejmując decyzję czy powinien go leczyć i w jaki sposób lub skierować do innego specjalisty. Dzięki temu zdobywa się zaufanie u Pacjenta oraz wśród innych specjalistów ze środowiska medycznego. Zdobyte umiejętności wpływają na skuteczniejsze planowania i prowadzenia terapii.

2. Anatomia palpacyjna kliniczna
Zastosowanie umiejętności palpacyjnych terapeuty w aspektach klinicznych, ma na celu precyzyjne odnajdywanie i różnicowanie poszczególnych struktur anatomicznych, co jest niezbędne do diagnozowania oraz leczenia manualnego. Dzięki zdobytym umiejętnościom palpacyjnym praca z Pacjentem staje się bardziej precyzyjna, co przekłada się na skuteczność leczenia.

3. Techniki manualne
Na kursie przedstawiona zostanie propozycja użycia technik manualnych, stosowanych w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych. Dobór technik wynika z naszego doświadczenia, wieloletniej pracy z pacjentem oraz wiedzy zdobytej na licznych kursach i szkoleniach. Techniki wywodzą się z osteopatii, różnych szkół terapii manualnych takich jak: Kaltenborn-Evient, Cyriax, Mulligan, czy PNF. Uczymy wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacje i mobilizacje tkankowe i stawowe, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.

4. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo – powięziowe
Przenoszenie napięć w ciele człowieka. Nauka globalnej obserwacji, oceny postawy i funkcjonowania pacjenta oraz analiza połączeń mięśniowo-powięziowych opartych na anatomii i biomechanice jest częścią diagnostyki funkcjonalnej. Wyszukiwanie stref zwiększonego napięcia i utraty ruchomości tkankowej i stawowej, poznanie dróg przenoszenia się napięć (sił) w ciele człowieka to umiejętność, która pozwoli na skuteczniejsze planowanie terapii, sposobu leczenia oraz monitorowanie efektów pracy.

5. Integracja technik manualnych – zajęcia kliniczne
Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności zbierania wywiadu, badania różnicowego, oceny funkcjonalnej oraz dobór i łączenie różnych technik do danego przypadku klinicznego. Przedstawienie całościowej pracy z Pacjentem.

PROGRAM:

MODUŁ I Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego. (25 godz.)
(Pobierz szczegółowy program)

MODUŁ II Kolano, stopa. Neurologia kliniczna. (25 godz.)
(Pobierz szczegółowy program)

MODUŁ III Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. (23 godz.)(Pobierz szczegółowy program)

MODUŁ IV Odcinek szyjny kręgosłupa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego. (23 godz.)(Pobierz szczegółowy program)

MODUŁ V Ramię, łokieć, przedramię i nadgarstek. Powtórki i klinika. Egzamin praktyczny dla osób, których moduł ten jest ostatnim modułem. (24 godz.)(Pobierz szczegółowy program)

Ważne:
1⃣ Szkolenie można rozpocząć od dowolnego modułu.
2⃣ Egzamin jest dobrowolny i można do niego przystąpić po odbyciu 5 modułów/120 godzin szkolenia (szkolenie nie musi kończyć się modułem 5.).
3⃣ Kurs Osteopatyczne manipulacje trzewno-stawowe rejonu lędźwiowego i miednicy stanowi uzupełnienie treści programowych kursu Terapii Manualnej w Koncepcji Osteopatycznej – Diagnostyka różnicowa i leczenie.

ATUTY KURSU TERAPII MANUALNEJ W KONCEPCJI OSTEOPATYCZNEJ – Diagnostyka różnicowa i leczenie
• Kurs Terapii Manualnej prowadzony jest w sposób kompleksowy co oznacza, że nie są tylko pokazywane techniki manualne ale także zwraca się dużą uwagę na prawidłowo przeprowadzoną diagnostykę różnicową.
• Kurs prowadzony jest przez 3 doświadczonych terapeutów, dzięki czemu kursanci poznają różne podejścia i style pracy z pacjentem w zakresie terapii manualnej. Liczba prowadzących uzależniona jest od ilości uczestników. Daje to możliwość stałej kontroli pracy kursantów, natychmiastowej poprawy i jeśli jest taka potrzeba ponownego objaśnienia stosowanych technik.
• Wiedza wykładowców zdobywana na licznych szkoleniach odbywających się zarówno w kraju jak i za granicą. Wieloletnia praktyka i doświadczenie kliniczne pozwoliło ułożyć unikatowy program szkoleń, który posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS 2.30/00302/2014), umożliwia osobom zarejestrowanym jako bezrobotne ubieganie się o pokrycie kosztów kursu przez Urząd Pracy. Więcej informacji uzyskają Państwo w swoim Urzędzie Pracy.

Formularz zgłoszeniowy

 

**BONIFIKATY:
Płacąc miesiąc wcześniej zapłacisz 25 zł mniej za moduł
Płacąc za 5 modułów z góry zapłacisz 4700 zł (940 zł / moduł)