Kurs Terapii Manualnej

PEŁNA NAZWA:
KURS TERAPII MANUALNEJ W KONCEPCJI OSTEOPATYCZNEJ – Diagnostyka różnicowa i leczenie

Wykładowcy:
dr n. med. Marian Majchrzycki D.O.
mgr Marcin Hoffmann D.O.
mgr Włodzimierz Ciepała D.O.

Adresaci: technicy masażu, studenci fizjoterapii i fizjoterapeuci, lekarze
Cena: 999 zł/moduł*
(*opłata rezerwacyjna 200 zł, pozostała część kwoty płatna do 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu)

*BONIFIKATY:
Płacąc miesiąc wcześniej zapłacisz 25 zł mniej za moduł
Płacąc za 5 modułów z góry zapłacisz 4650 zł (930 zł / moduł)

Ilość wolnych miejsc na moduł I (22-24.03.2019): 5 (zapisz się)

Terminarz

Kurs Terapii Manualnej okiem kamery:
http://www.youtube.com/watch?v=uHcw7Tc-P7Y

Kurs podzielony jest na 5 modułów prowadzonych w systemie weekendowym (w sumie 120 godzin).

Terapia manualna to metoda diagnozowania i leczenia dysfunkcji (utraty ruchomości) w obrębie tkanek miękkich, stawów oraz narządów wewnętrznych ludzkiego ciała. W terapii wykorzystywane są techniki manualne (np. manipulacje, mobilizacje, techniki powięziowo- mięśniowe) wpływające na system mięśniowo- powięziowy, nerwowy, naczyniowy i trzewny.

PROGRAM:

MODUŁ I Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego. (25 godz.)

MODUŁ II Kolano, stopa. Neurologia kliniczna. (25 godz.)

MODUŁ III Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. (23 godz.)

MODUŁ IV Odcinek szyjny kręgosłupa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego. (23 godz.)

MODUŁ V Ramię, łokieć, przedramię i nadgarstek. Powtórki i klinika. Egzamin praktyczny. (24 godz.)

Każdy z modułów zawiera w sobie następujące elementy:
1. Diagnostyka różnicowa wykluczająca
Ma na celu znalezienie przyczyny dolegliwości oraz zróżnicowanie pomiędzy patologią a dysfunkcją narządu ruchu. Znajomość diagnostyki sprawia, że terapeuta staje się bardziej świadomy i odpowiedzialny w leczeniu Pacjenta, poznaje swoje ograniczenia i możliwości terapeutyczne. Klasyfikuje Pacjenta do terapii manualnej podejmując decyzję czy powinien go leczyć i w jaki sposób lub skierować do innego specjalisty. Dzięki temu zdobywa się zaufanie u Pacjenta oraz wśród innych specjalistów ze środowiska medycznego. Zdobyte umiejętności wpływają na skuteczniejsze planowania i prowadzenia terapii.

2. Anatomia palpacyjna kliniczna
Zastosowanie umiejętności palpacyjnych terapeuty w aspektach klinicznych, ma na celu precyzyjne odnajdywanie i różnicowanie poszczególnych struktur anatomicznych, co jest niezbędne do diagnozowania oraz leczenia manualnego. Dzięki zdobytym umiejętnościom palpacyjnym praca z Pacjentem staje się bardziej precyzyjna, co przekłada się na skuteczność leczenia.

3. Techniki manualne
Na kursie przedstawiona zostanie propozycja użycia technik manualnych, stosowanych w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych. Dobór technik wynika z naszego doświadczenia, wieloletniej pracy z pacjentem oraz wiedzy zdobytej na licznych kursach i szkoleniach. Techniki wywodzą się z osteopatii, różnych szkół terapii manualnych takich jak: Kaltenborn-Evient, Cyriax, Mulligan, czy PNF. Uczymy wybranych technik osteopatycznych np. techniki energii mięśniowej, manipulacje i mobilizacje tkankowe i stawowe, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i innych punktów odruchowych.

4. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo – powięziowe
Przenoszenie napięć w ciele człowieka. Nauka globalnej obserwacji, oceny postawy i funkcjonowania pacjenta oraz analiza połączeń mięśniowo-powięziowych opartych na anatomii i biomechanice jest częścią diagnostyki funkcjonalnej.
Wyszukiwanie stref zwiększonego napięcia i utraty ruchomości tkankowej i stawowej, poznanie dróg przenoszenia się napięć (sił) w ciele człowieka to umiejętność, która pozwoli na skuteczniejsze planowanie terapii, sposobu leczenia oraz monitorowanie efektów pracy.

5. Integracja technik manualnych – zajęcia kliniczne
Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności zbierania wywiadu, badania różnicowego, oceny funkcjonalnej oraz dobór i łączenie różnych technik do danego przypadku klinicznego. Przedstawienie całościowej pracy z Pacjentem.

Na zakończenie kursu, po zdanym egzaminie klinicznym, uczestnik otrzymuje dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

ATUTY KURSU TERAPII MANUALNEJ
• Kurs Terapii Manualnej prowadzony jest w sposób kompleksowy co oznacza, że nie są tylko pokazywane techniki manualne ale także zwraca się dużą uwagę na prawidłowo przeprowadzoną diagnostykę różnicową.
• Kurs prowadzony jest przez 3 doświadczonych terapeutów, dzięki czemu kursanci poznają różne podejścia i style pracy z pacjentem w zakresie terapii manualnej. Liczba prowadzących uzależniona jest od ilości uczestników. Daje to możliwość stałej kontroli pracy kursantów, natychmiastowej poprawy i jeśli jest taka potrzeba ponownego objaśnienia stosowanych technik.
• Wiedza wykładowców zdobywana na licznych szkoleniach odbywających się zarówno w kraju jak i za granicą. Wieloletnia praktyka i doświadczenie kliniczne pozwoliło ułożyć unikatowy program szkoleń, który posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
• Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS 2.30/00302/2014), umożliwia osobom zarejestrowanym jako bezrobotne ubieganie się o pokrycie kosztów kursu przez Urząd Pracy. Więcej informacji uzyskają Państwo w swoim Urzędzie Pracy.

 

Formularz zgłoszeniowy