Moduł 5 KTM

Witamy w Poznaniu uczestników modułu 5 Kursu Terapii Manualnej w Koncepcji Osteopatycznej – Diagnostyka różnicowa i leczenie!

Szkolenie, którego tematem głównym jest kończyna górna, prowadzi mgr Włodzimierz Ciepała D.O.

mgr Włodzimierz Ciepała D.O., Kurs Terapii Manualnej, Poznań