Neuromobilizacje

PEŁNA NAZWA:
NEUROMOBILIZACJE W TEORII I PRAKTYCE

Wykładowca:

dr n. o kult. fiz.  Aleksandra Szabert
(Międzynarodowy terapeuta metametric dry needlilng, Międzynarodowy terapeuta metody PNF,
Miedzynarodowy terapeuta Mullighan Concept, Międzynarodowy terapeuta Kinesiologytaping)

Adresaci kursu: technicy masażu, studenci fizjoterapii i osteopatii, terapeuci manualni, fizjoterapeuci, rehabilitanci, osteopaci, lekarze
Ilość godzin: 20
Cena: wkrótce 
Miasto: Poznań
Harmonogram:
sobota 9:00 – 18:00,
niedziela: 8:30 – 16:00

Ilość wolnych miejsc: 16

Najbliższy termin:
– I połowa 2021 r.
Pełny terminarz RemediuM SE.P

NEUROMOBILIZACJE W TEORII I PRAKTYCE

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej ale przede wszystkim praktycznej z zakresu neuromobilizacji. Szkolenie ukierunkowane jest głownie na diagnostykę i terapię obwodowego układu nerwowego. Zakres wiedzy obejmuje neuroanatomię, neurodynamikę , neuromechanikę w powiązaniu z układem mięśniowo-szkieletowym i mechanizmem neurogennego bólu.

RAMOWY PROGRAM:

 1. Definicja i podstawowe pojęcia neuroanatomia i neurodynamika
 2. Badanie kliniczne stosowane na potrzeby neuromobilizacji
 3. Neuropatie obwodowe – mechanizmy i wzorce bólowe
 4. Neurodynamika kliniczna (test, ślizg, napięcie)
 5. Kończyna górna i dolna:
  • badanie neurologiczne i testy neurodynamiczne
  • ból, nocycepcja i wzorce bólowe
  • neuromobilizacje
 6. Kręgosłup – badanie
 7. SLR i SLUMP TEST

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

Dzień I
09:00-9:10 Sprawy organizacyjne

09:10-11:00
· Neuroanatomia (neuron i tkanka nerwowa) – podstawowe pojęcia
· Neurodynamika – definicja i podstawowe pojęcia
· Neuromechanika i patoneuromechanika – podstawowe pojęcia
· Nuromobillizacja – definicja i zasady stosowania (wskazania przeciwskazania)

11:00-11:15 – przerwa kawowa

11:15-13:00
· Badanie kliniczne stosowane na potrzeby neuromobilizacji
· Anatomia topograficzna wybranych nerwów obwodowych

13:00-14:15 przerwa obiadowa

14:15-16:15
· Neuropatie obwodowe – mechanizmy i wzorce bólowe
· Neurodynamika kliniczna (test, ślizg, napięcie)
· Kończyna dolna – badanie neurologiczne i testy neurodynamiczne.
· Ból, nocycepcja i wzorce bólowe dla kończyny dolnej

16:15-16:30 – przerwa kawowa

16:30-18:00
· Neuromobilizacja nerwów obwodowych kończyny dolnej (piszczelowy, strzałkowy, zasłonowy, udowy)
· Kręgosłup badanie
· SLR i SLUMP TEST

Dzień II
08:30-10:30
· Ból, nocycepcja i wzorce bólowe dla kończyny górnej
· Kończyna górna – anatomia topograficzna nerwów obwodowych
· Testy neurodynamiczne dla kończyny górnej

10:30-10:45 przerwa kawowa

10:45-13:15
· Neuromobilizacja nerwów obwodowych kończyny górnej (łokciowy, promieniowy, pośrodkowy)

13:15-14:00 przerwa obiadowa

14:00-16:00
· c.d.
· Terapia domowa i jej znaczenie.
· Podsumowanie

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma skrypt i po ukończeniu szkolenia certyfikat w języku polskim i angielskim.