Polityka prywatności

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę RemediuM Sylwia E. Piotrowska-Brudnicka wyłącznie dla celów organizacji usług szkoleniowych oraz marketingowych (po wyrażeniu zgody).

 1. Administratorem danych osobowych jest RemediuM Sylwia E. Piotrowska-Brudnicka, ul. Racula – Jędrzeja Cierniaka 9, 66-004 Zielona Góra, NIP: 929-177-20-53, REGON: 361609520.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt. „a”.

 3. Podanie danych osobowych w celu realizacji usługi przez firmę RemediuM Sylwia E. Piotrowska-Brudnicka jest dobrowolne i ma miejsce podczas wysyłania/przekazania uzupełnionego formularza zgłoszeniowego organizatorowi szkolenia. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością realizacji usługi przez firmę RemediuM Sylwia E. Piotrowska-Brudnicka.

 4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje, że informacje handlowe nie będą opracowywane i przedstawiane.

 5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, w szczególności informatykom i przedsiębiorstwom zajmującym się opracowywaniem i przedstawianiem informacji handlowych.

 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ich usunięcia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, na podstawie zgłoszonego żądania.

 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do jej danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie bezpłatnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 10. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 11. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 12. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych należy kontaktować się z bezpośrednio z Administratorem danych osobowych.