Przydatne materiały

Na tej stronie będą znajdowały się treści/grafiki różnych autorów, które mogą przydać się każdemu fizjoterapeucie 😉

Porażenie nerwów kończyn górnych: ręka opadająca, ręka szponiasta, ręka błogoslawiąca, ręka małpia. Do przygotowania materiałów wykorzystano grafikę: – C. Benjamin Ma, MD, Professor, Chief, Sports Medicine and Shoulder Service, UCSF Department of Orthopaedic Surgery, San Francisco, CA. Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team. – https://aneskey.com/radial-neuropathy-saturday-night-palsy/ – https://www.memorangapp.com/flashcards/180970/nerve+lesions/
Unerwienie czuciowe ręki
Mięśnie unerwione przez nerw pośrodkowy (C5-Th1)
Mięśnie unerwione przez nerw łokciowy (C8-Th1)
Mięśnie unerwione przez nerw promieniowy (C5-Th1)
Palpacja m. biodrowo-lędźwiowego Grafika m.in.: Muscolino J. Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
Palpacja mm. pochyłych Grafika – opracowanie na podstawie Sanders R.J. (2013) Anatomy of the Thoracic Outlet and Related Structures. In: Illig K., Thompson R., Freischlag J., Donahue D., Jordan S., Edgelow P. (eds) Thoracic Outlet Syndrome. Springer, London
Palpacja mm. pochyłych. Grafika – opracowanie własne na podstawie: – Muscolino J. Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011. – Vizniak NA. Quick reference evidence based muscle manual. Professional Health Systems Inc. Canada 2010.
Męsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy (MOS) Grafika – opracowanie na podstawie: – Daniels and Worthingham’s Muscle Testing: Techniques of Manual Examination (Daniel’s & Worthington’s Muscle Testing ed. by HA Hislop and J Montgomery, Saunders, 2007 -http://neurochirurgwroclaw.com.pl/
Palpacja mm. równoległobocznego mniejszego i większego
Unerwienie przedniej górnej części ciała. Źródło: https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dermatome
Unerwienie tylnej górnej części ciała. Źródło: https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dermatome
Unerwienie i badanie odruchów dla kg
Kostne punkty odniesienia – anatomia palpacyjna