STOPA. DIAGNOSTYKA I TERAPIA

PEŁNA NAZWA KURSU:
STOPA DZIECKA. DIAGNOSTYKA I TERAPIA

Instruktor:  mgr Małgorzata Jura

Adresaci: lekarze,fizjoterapeuci, masażyści, studenci ww. kierunków
Ilość godzin: 20
Harmonogram:
sobota 9:00 – 18:00,
niedziela: 9:00 – 15:00

Ilość wolnych miejsc: 16

Najbliższe terminy kursu:
Poznań: 27-28.02.2021 r.

NA SZKOLENIU NAUCZYSZ SIĘ:
• rozpoznawać wady stóp
• przeprowadzać prawidłowe badanie stopy i postawy ciała
• korzystać z narzędzi diagnostycznych ( podoskop, podograf, mata
tensometryczna)
• interpretować wyniki badania
• rozpoznawać zależności pomiędzy stopą a kolanem, biodrem i
miednicą
• wdrażać działania terapeutyczne w tym rejonie
• dobrać prawidłowo wkładki ortopedyczne
• rozumieć zasady optymalnego doboru obuwia
• prowadzić ćwiczenia odpowiednie do poszczególnych wad stopy
• zaplanować skuteczną terapię

🔥UWAGA: Nabytą wiedzę i umiejętności możesz wykorzystać również w pracy z osobą dorosłą 😃

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Stopy – co trzeba o nich wiedzieć
– anatomia funkcjonalna
– fizjologiczny rozwój stopy
– zależności pomiędzy stopa a kolanem, biodrem i miednicą
– analiza chodu w aspekcie pracy stopy

2. Badanie stopy na potrzeby terapeutyczne – integracja kluczowych punktów
– karta badania
– badanie manualne stóp
– ocena punktów odniesienia
– normy i interpretacje

3. Narzędzia badawcze wykorzystywane do badania stóp
– podograf
– podoskop
– mata tensometryczna
– inne niespecyficzne możliwości oceny stóp

4. Kompleksowa ocena kończyny dolnej
– pomiary
– testy kliniczne
– interpretacja RTG
– ocena skrótu anatomicznego

5. Zależności dysfunkcji stawu krzyżowo biodrowego i stopy w odniesieniu do statyki ciała u dzieci

6. Najczęstsze zmiany we wzorcach chodu determinowane dysfunkcjami stóp i kompleksu obręczy miednicznej

7. Praktyka terapeutyczna
– techniki mobilizacyjne
– elementy terapii powięziowej i tkanek miękkich
– oddziaływanie korekcyjne
– utrwalanie efektów terapeutycznych

8. Rola obuwia w procesie terapeutycznym
– prawidłowy dobór obuwia
– stopa stabilna i niestabilna
– but ortopedyczny

9. Wkładki ortopedyczne
– interpretacja badania
– prawidłowy dobór wkładek ortopedycznych

10. Strategia terapii stopy – pokazowa terapia.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma skrypt i po ukończeniu szkolenia certyfikat w języku polskim i angielskim.