Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Z przyjemnością informuję, że firma REMEDIUM SE.P została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym RIS 2.08/00007/2016.

Wpis ten umożliwia osobom zarejestrowanym jako bezrobotne ubieganie się o pokrycie kosztów kursu przez Urząd Pracy. Więcej informacji uzyskają Państwo w swoim Urzędzie Pracy.