Mateusz Kozinoga

 Dr n. o zdr. Mateusz Kozinoga jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2012 r. rozpoczął pracę w Pracowni Chorób Kręgosłupa w Klinice Rehasport Clinic w Poznaniu, gdzie zajmuje się głównie pacjentami z problemami ortopedycznymi, w szczególności dziećmi z deformacjami strukturalnymi kręgosłupa oraz wadami w postawie ciała.
W 2013 r. rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu pod opieką prof. Tomasza Kotwickiego. Od 2016 r. pracuje jako asystent w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej UMP, prowadząc zajęcia z tematyki ortopedii dziecięcej dla studentów fizjoterapii.
W trakcie swojej edukacji odbył staże w Klinice Elena Salva Institute w Barcelonie (Hiszpania, pod opieką twórców metody BSPTS: dr M. Rigo i M. Villagrasa) oraz w Israeli Sociolis Center Clinic w Tel Aviv (Izrael, pod opieką L. Neuhaus-Sulam). Jest członkiem stowarzyszenia SOSORT (International Society on Scoliosis Orthopaedic Rehabilitation and Treatment).

Ukończe szkolenia:
 • BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School). 3D treatment of scoliosis according to the principles of C.L. Schroth. Kurs podstawowy C1 i zaawansowany C2. Certyfikowany instruktor metody
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz). Kurs podstawowy i zaawansowany (FITS Master Course. Techniki mięśniowo-powięziowe w relaksacji klatki piersiowej. Terapia skolioz w ujęciu wisceralnym)
 • SEAS (Scientific Exercises Approach to Scoliosis). Kurs podstawowy
 • DOBOMED Basic – metoda oddechu asymetrycznego wykorzystywanego w terapii skolioz wg prof. Dobosiewicz
 • ISST International Schroth 3-dimensional Scoliosis-Therapie, according to Katharina Schroth
 • Physiotherapy of ApiFix patients (Kurs specyficznej fizjoterapii pooperacyjnej metodą ApiFix)
 • PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). Kurs podstawowy i rozwijający
 • Diagnostyka różnicowa i terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu (6 modułów)
 • PRI (Postural Restoration Institute). Moduły: pelvis restoration, postural respiration
 • Masaż głęboki
 • Anatomia palpacyjna człowieka